Thursday, September 19, 2019

UUED KURSUSED 2019.A. SÜGISEL!!!

Aeg lendab linnutiivul. Eelmisest blogipostitusest saadik on toimunud hulganisti masinkudumise koolitusi. Osalejateks on olnud nii absoluutsed algajad kui ka ise masinkudumise õpetaja rollis olevad huvilised. Kursused on toimunud nii nn tavaliste tudengitega (akadeemia õppekava raames) kui ka eraldi korraldatud erineva iseloomuga kursuste raames (Nordic Knitting Symposion, Craft Camp).
Alati proovin leida auditooriumile jõukohase ja huvitava teema.

Sügisel jätkame sama hooga, kui suvisel Craft Campil :D
Siin on algavate kursuste detailne info õppesüsteemis ja registreerumise koht - 

Novembris algab: ava link -

MASINKUDUMINE ALGAJATELE - KURSUSE INFO


Märtsis algab: ava link -

MASINKUDUMINE EDASIJÕUDNUTELE - KURSUSE INFO


Mõned meeleolukad pildid kursuslastest :)


Thursday, March 17, 2016

2016.a. kevad - taas kursused!!!

Juba kaunis traditsioon, et kevadeti on grupp algõppe kursuslasi. Vaatame, kuidas areneme :)
Tore ja suur grupp on. Võibolla tuleks hakata ka kursuste videopäevikut pidama.

Monday, January 19, 2015

UUED KURSUSED 2015.A. KEVADEL

MASINKURSUSE KOOLITUSED JÄTKUVAD!

Toimumise koht - TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Vilma maja
Kuna huvilisi on ja õpetada tahtmine on ka täitsa alles - siis teeme kevadel taas täiendkoolituse raames natuke masinkudumise koolitust.

Nüüdsest alates olen programmi jaganud kahte ossa - kursuslaste masinakogemus on olnud mõnevõrra erinev ja teema on samas väga mahukas. Kahte ossa jagamine on lihtsalt lahti seletatuna - põhiteadmised kõigepealt ja natuke keerukamad nipid-töövõtted hiljem.

Koolituse täpsemad andmed saab üle vaadata TÜ Viljandi kultuuriakadeemia kodulehelt -
http://www.kultuur.ut.ee/et/masinkudumine-algajatele
http://www.kultuur.ut.ee/et/masinkudumine-edasijoudnuteleKURSUSLASTE OPTIMAALNE ARV – 6, ÜLE SELLE EI JÕUA INDIVIDUAALSELT TEGELEDA.
Kursuslased võivad tulla kursusele ka oma masinaga – sellest eelnevalt teada andes.
Kursuste hinna sisse kuulub ka kasutatav lõng.

ALGAJATELE -
 • masinatest ja lõngadest
 • sissejuhatus ja tehnikate lühitutvustus ülevaatlikult
 • elementaarsed töövõtted - masina tööpõhimõte, kelgu töö, lihtsad pealeloomised-mahavõtmised, lihtne parempidine pind
 • lihtsad servad, kasvatamine-kahandamine, õhksilmade kasutamine
 • osalise kudumise tööpõhimõte ja esmased kasutuskohad
 • kaardimustri kasutamine 
 • töövõtete kombineerimine üheplaadimasinal (kaelus, õlad, mustrid, erinevad pinnad)
 • elementaarsed viimistlustehnikad - kettelkant
 • kõige lihtsamad sokid - ruudusokk ja sallisokk
 • kursuse lõplik teemade hulk selgub töö käigus ja sõltub grupi üldisest tasemest

EDASIJÕUDNUTELE - selle grupiga liitumine eeldab kas algajate osa läbimist  või mõningast masinkudumise kogemust. Edasijõudnute grupi tundide sisu algab sealt, kus lõpeb algajate kursus. Kuna erinevad grupid on olnud väga erineva jõudlusega, siis täpselt ei tahaks seda paika panna. Aga kogu kursuse programmi tahaks läbi võtta edasijõudnute kusruse lõpuks.

KURSUSTE PROGRAMM ON MUL KA SIIN DETAILSELT LAHTI KIRJUTATUD - 
SIIN ON KOOS NII ALG- KUI EDASIJÕUDNUTE OSA.
 

1.MOODUL – tehnikad üheplaadimasinal

ÜLESLOOMISED JA LIHTSAD SERVAD – CA 3 TUNDI
 1. kammiga ülesloomine
 2. ülesloomine heegeldamismeetodil
 3. pealekudumine  – ainult Silver Reed masinaga
 4. mähkimistehnika
 5. ülesloomine kasutades koos nii rämpslõnga kui libelõnga koos mähkimistehnikaga
 6. LIHTNE SERV RÄMPSLÕNGA JA ABILÕNGA ABIL PUHTAKS KEERATUNA
 7. SELLE VARIATSIOON - SÄMPSERV JA PITSILINE SERV
 8. rea märkimine lihtsa serva tegemisel

MAHAKUDUMISED JA LÕPETAMISED – CA 3 TUNDI
 1. nõelalekorjamine
 2. mahaõmblemine abi- ja rämpslõnga abil
 3. mahaõmblemise töövõte ilma abilõngadeta -
 4. mahaheegeldamine - see "kiuslik" meetod, kus kasutatakse nõelte vahelisi metallposte, et toode kohe masina küljest ei eralduks -
 5. mahaheegeldamise erinevad meetodid (`patsikesega`, ümber posti, lihsad variandid jm.)
 6. mahakudumine 1-otsa töövahendi abil ehk üks tunnis üle vaadatud tehnikatest


  KAHANDAMISED-KASVATAMISED – CA 3 TUNDI
 1. lihtne kahadamine
 2. 2otsa sujuv kahandamine
 3. mähkimismeetodil või heegeldusmeetodil kasvatamine
 4. õhksilm
 5. vikeldusega juurdeandmine
 6. vikeldusega kahandamine
 7. eelnevaid meetodeid kombineerides – erinevad kasvatamised-kahandamised (erinevad vikkel-tõsted, erineva laiusega vikkel-tiibud)TÖÖ PAREMPIDISE PINNAGACA 4-5 TUNDI
1.lihtne parempidine pind - erinevate jämedustega lõngadega, erineva lõngapingega, erinevate masinatega – katsetada erinevaid tihedusi ja lõngu
2.silmade horisontaalsed tõsted - õhksilmad ja ažuurne muster (variandid erineva lõngaga) - vikeldamist meenutavad tehnikad, palmikud, lihtsad pitsimustrid

3.vertikaalsete tõstetega tehnikad parempidisele pinnale - lihtsa serva laadsed reljeefsed triibud, erinevad reljeefsed laine- ja mulli-pinnad

4.Kasvatamised-kahandamised üle kogu pinna (krookerida pinnal - kogu rea silmamise ja abilõnga kasutamise meetodil)


KAELUS – CA 3TUNDI
 1. masina külge silmatud sämpserv ja selle dekoor,
 2. lihtsa kaeluse keteldamise variandid (vasemalt ja paremalt poolt)
 3. eraldi kootud kandiribad - Idiots dream jm.


OSALISE KUDUMISE TEHNIKAD- minimaalselt CA 10-14 TUNDI, ilmselt läheb rohkem kui kõik väga põhjalikult läbi teha
 1. tüki sujuv suurendamine juurdeandmistega üle kogu pinna (n.n. baretipõhi või keerduv žaboo),
 2. godee-tükkide mustrisse kudumine või mitme lõnga kasutamine selle töö juures
 3. õlgade eraldikudumine,
 4. taskukott,
 5. liistuga tasku, klapiga tasku
 6. reljeefne mini-taskukoti-laadne pinnakaunistus
 7. nööbiliist ja nööpauk piki kudet
 8. nööbiliist ja nööpauk risti kudet
 9. osalise kudumise tuletused - vertikaalne ja diagonaalne palmik
 10. servapalmik
 11. kästitsi ettelükatud tuck-tehnika
 12. intarsia - katsetada väikese lihtsa motiivina
 13. nupp - proovida erinevaid lõngu ja suurusi - 5-silma-nupp ja 7-silma-nupp
 14. Lopsaka palmiku tehnika
 15. Soki kand ja sellega seoses – lihtsad sokid – sallisokk ja ruudusokk


NB!!!!! Siit edasi on oluline omada kaardimustri kudumise võimalust ja soonikuplaati.


2.MOODUL – KAHEPLAADITEHNIKAD


KAARDIMUSTRI KASUTAMINE – CA 3 TUNDI

Kuidas teha oma mustrikaarti ehk perfot - vahendid, võimalused
 1. kaardimustri kudumine - mõlemal masinal, stop-nupp, pidurdus- ja standardmuster - fair-isle muster (lihtne 2-värviline ornament)
 2. kaardimustri erinevad variatsioonid - tuck, skip, weaving, ... 
 3. Pitsikelgu kasutamine ja pitsikaardi eripärad.


SOONIKUPLAADI TEHNIKAD – CA 5 TUNDI
 1. parempidise koe soonikudetailid ja silmuste ülekandmine ühelt plaadilt teisele (kuidas suure pinna sisse tükiti soonikut kududa või soonikulaadseid kaunistusvõtteid teha)
 2. sooniku ülesloomine kaheplaadi-masinal
 3. erinevad soonikud - 1/1, 2/2, 5/5, täisplaadisoonik jne.
 4. ringkude (avatud ja avamata küljega)
 5. plisseer jm.põnevad sooniku variandid

SOKID-KINDAD – CA 5 TUNDI

1.Sokkide-kinnaste vormistamine ringkoes
2.Soki kudumise variandid - ringkoe-sokk, varvik
3.Kindakudumise variandid - labak ja sõrmik


VIIMISTLUSTEHNIKAD

1.Kettelkant
2.tuck-kandid
3.voodri kudumine
4.kokkuõmblemistehnikad – Kirchener, peitpiste, tihe peitpiste, kettelpiste
5.detailide ühendamine kudumismasinal – pika märkamatu reana, dekoratiivse detailiga vms.
5.vormiaurutamine
6.kudumi kokkuõmblemine masinaga

TOOTEARENDUS

1.Toote kavandamine – lõnga valik, lõike planeerimine, koetiheduse määramine, tööproovide tegemine, tööproovide järgi lõikesse arvutamine


DESIGNAKNIT JA ARVUTIGA INTEGREERITUD KUDUMISMASINAD – see on teema kolmanda vaatuse jaoks - ehk neile, kes valdavad perfektselt kõiki käsitsi manipuleeritavadid masinkudumise tehnikaid ja saavad edasijõudnu tasemel aru masinate tööpõhimõttest.
Selle teema jaoks planeerin eraldi kursust, sest vahendid ja vajadused erinevad eelnevast.
UUS -

TÖÖTOA VARIANT– LÜHIKE ÜLEVAADE SELLEST, KUIDAS MASIN TÖÖTAB JA SAAB VAADATA MÕNE ESEME VALMIMIST – NII PAARI TUNNI JOOKSUL. ETTEKUJUTUSE SAAMISEKS.

 • Või siis töötoa variant, kus näidatakse järjest ette kursusel olevaid tehnikaid – jällegi ülevaate saamiseks masinkudumise võimalustest.
 • Töötoa variantide puhul on huviline-kursuslane lihtsalt vaatleja rollis – paari tunniga ei saa oodata enamat.
 • Seda lühikest tutvustust saaks pakkuda huviliste grupile, kes tahaks üldiselt ja ülevaatlikult asjast aimu saada. Praktilisi oskusi selle aja jooksul koolitaja jagada ei jõua.

  Töötoas jutuks tulevad teemad võib alati eelnevalt huvigrupiga täpsustada - kas räägime masinatest, tehnikatest, lõngadest või veel millestki, mis konkreetset huvi pakub. 

Monday, March 10, 2014

KURSUSED KULTUURIAKADEEMIAS

 Masinkudumishuvilistele kena kevadine uudis - täiendõppe vormis koolitus Viljandi Kultuuriakadeemias.
http://www.kultuur.ut.ee/et/masinkudumine 

Panen siia oma blogisse ka läbitavate teemade põhjalikuma nimekirja - siis teab tahta ja uurida.
Kui on küsimusi, siis siinsamas blogi sabas või Käsitööjuttudes FB-s.


Tehnikate ja teemade kiire ülevaade. (Süvenemise aste ja tulemuslikkus sõltub ilmast, kursuslase tujust ja pealehakkamisest :D   Mina omalt poolt annan parima.)

Kudumismasinast - erinevad klassid, masinaosade tutvustus ja tööpõhimõte.
Ülesloomised ja lõpetamised
Parempidine pind
Horisontaalsed tõsted  - vikeldamist meenutavad tehnikad, palmikud, lihtsad pitsimustrid
Vertikaalsed tõsted - reljeefsed triibud, erinevad reljeefsed laine- ja mulli-pinnad
Servad - sämpserv, sile serv, "toores serv", "pitsilise" serva variandid, väikesed täpsed nööpaugud
Kaelused - külge silmatud sämpserv ja selle dekoor, lihtsa kaeluse keteldamise variandid (vasemalt ja paremalt poolt)
Osalise kudumise tehnikad - 
 • tüki sujuv suurendamine juurdeandmistega üle kogu pinna (n.n. baretipõhi või keerduv žaboo),
 • godee-tükkide mustrisse kudumine või mitme lõnga kasutamine selle töö juures
 • õlgade eraldikudumine,
 •  taskukott,
 • liistuga tasku
 • reljeefne mini-taskukoti-laadne pinnakaunistus
 • nööpauk piki kudet
 • nööpauk risti kudet
 • intarsia ilma spets.kelguta
Üle-pinna-kasvatamine ja -kahandamine
Vikeldustega kahandamised
Fair Isle
Kaardimustri variatsioonid
Intarsia
Nupp
Soonikud (palju erinevaid, s.h.plisseerimistehnikad)
Kahe-plaadi mustritehnikad
Ringkude
Sokid ja kindad - erinevad tehnikad ja võimalused
Lopsakas palmik, horisontaalne palmik
Pitskude
Tootearendus (lõikest kudumini) ja kudumi viimistlemine (kudumi koostamisest ja hooldusest).

EDIT - 5.MAI  - tänaseks on esimene täiendkoolitus tehtud - grupp tunnistused saanud :D
Pildil - täiendõppe grupp tunnis tööhoos.

Sunday, December 22, 2013

KUDUMINE ALGAB MASINA VALIKUST

Niisiis. On tahe ja soov kududa - aga ei suuda otsustada, milline masin parim on.
Et see valiku tegemine päädiks õige otsusega, tuleks enne läbi mõelda mitmed asjad -
 • kas olen hobikuduja? või tahaksin natuke suurema tootmise püsti panna? või koon kogu aeg vähehaaval ja müügiks või üleüldse - kas tean, kui suure koormuse ostetav masin saab
 • milliseid lõngu masin peaks suutma kududa - kui on vaja kududa 6/2 lõngast või 28/2 lõngast - siis tuleks ikkagi valida erinevad masinad või otsustada, kumba suunda jääda
 • kas mul on kodu lähedalt võtta masinamees, kes vajadusel masinale kiirremonti teeb või pean esinduse remondimehele lootma
 • kui suured on finantsvõimalused ja kas soovin osta tuttuut masinat või kõlbab ka kasutatud mudel.
Kui nendele esimestele küsimustele on ligilähedasedki vastused olemas, siis võib masina valikust edasi rääkida.


Tänasel päeval on meil siin kättesaadavad järgmised masinaklassid - nii täismanuaalsed, mehhaanilised kui kompuutriga masinad.  

klass 3 - jämedama lõnga jaoks - 6/2 ja jämedam
klass 5 - keskmise lõnga jaoks - 8/2 ja peenem
klass 8 - eriti peene lõnga jaoks - 15/2 ja peenem

Loomulikult võib alati katsetada - peenemaid lõngu jämedama lõngaklassi masinal või erineva jämedusega lõngu koos. Klass 8 on aga tundlik masin, sinna igasugust lõnga peale sättida on masina suhtes hoolimatu. 
Uus masin on uus masin. Aga kasutatu teeb sama töö ära väiksema investeeringuga.

Praegu oskan soovitada neid kohti kasutatud masina soetamiseks - 

Mina koon ise Brother-tüüpi mehhaanilise masinaga. Vana masin juba, 20 aastat vana ja rohkemgi.  Ostetud 1992 uue masinana esindusest. See näitab selle margi töökindlust. Brothereid (erinevat marki) on meil liikvel küll. Soovitan. 
Silver Reed tüüpi masinad, mida meil ka praegu palju pakutakse, on meie kooli masinapargis. Minu hinnangul on Brotherid töökindlamad. Aga see võib ka maitse asi olla ;)
 
 

Friday, December 13, 2013

Masinkudumise võlu ja vägi

Pole enam mitmeid aastaid aktiivselt masinkudumisega tootmise mõttes tegelenud. Sel aastal aga on justkui selle tehnika renessanss minu jaoks - alates kevadest, kui sai edukalt OmaMood etendusest osa võetud, on tulnud hulgaliselt tellimusi ja kudumise kihk aina kasvab.Minu masinkudumise ajajoon -
 • ERKI kolmandal kursusel oli masinkudumise semester - tunnistan, et selle semestri jooksul ma kuduma ei õppinud. Õppejõu poolne panus piirdus lausega "äkki saate ise hakkama" ja eks ma oma tööproovid ikka ära pusisin, igal juhul semester sai lõpetatud. Praktilise töö teostasid Keila kudumistsehhi naised, üldkompositsiooni aines tehtud kudumikollektsioon on siiani kusagil arhiivimapis. Leian üles, skännin sisse.
 • Igal juhul mingi asi jäi kripeldama ja neljanda kursuse tööstuspraktika tegin Viljandi Leola kudumistsehhis. Tegin - on liiga pidulik väljend. Ükski kuduja mind oma aparaadi taha ei lubanud ja praktika tööproovid said sooritatud kudumistsehhi naiste poolt. Aga huvitav oli.
 • Samal kevadel - 1988 - ostsin Rakvere Turuplatsi majapidamistarvete poest kudumismassssina NEVA 5. Selle peal hakkasin katsetama lihtsamaid asju ja jalgratta leiutamise tuhinas avastasin masinkudumise maailma. Sellel kudusin terve portsu piltkampsuneid ja mantleid, mis kaheksakümnendatel ja järgneva kümnendi algul ülipopp kraam oli. 
 • Peale eriti edukat müügisuve ülemere-naaberriigis soetasin sealtsamast tuttuue BrotherKH-836 massina koos soonikuplaadiga - kartsin küll, et kui laekun koju koos uue rauast kallimaga ja teatan tema müügihinna (23500 SEK), siis saan perekonnast disklahvi. Aga läks õnneks ja sättisin uue massina töötuppa üles. Järgnevad ca 5 aastat teenis see vahend ennast kenasti tasa ja rohkemgi veel. Mis aga on üks paha asi, käib kaasas selliste füüsilist pingutust nõudvate erialadega - see hakkab liikuvatele kehaosadele nõu andma väikese puhkuse suhtes. Tervise ja käte ja selja pärast panin kudumise ootele. Ja aktiivne kudumistöö jäigi ootele nii tervelt kümneks aastaks.
 • Vahepeal olin Tartu Kõrgemas Kunstikoolis masinkudumise kompositsiooni õppejõud.
 • Nii viis aastat tagasi tekkis näppudesse tuttav surin - pakkisin oma rauast kallikesed uuesti välja, viisin nad hooldusesse ja hakkasin uuesti kuduma. No ilma lihtsalt ei saa.
 • Peale seda on saanud oma teadmisi jagada Viljandi Kultuuriakadeemia tudengitele, Viljandi Loomeinkubaatori kursuslastele, käsitööhuvilistele siin ja seal üle vabariigi, töötukassa korraldatud kursustel, VEA-projekti kursusel. Õpetada mulle meeldib :D
 • Viimasel paaril-kolmel aastal olen täheldanud ka klientide huvi kasvamist kootud rõivaste vastu - ja rõõmuga olen siis neid tellimusi täitnud. 
 • Sellel aastal - kui nüüd oma tellimuste mappi uurida - on vähemalt tubli kolmandik kõikidest töödest masinkoelised tooted. See on täiesti uus seis - ja ma olen selle üle aina rõõmus :) 

Minu tööd Pinterestis - http://www.pinterest.com/mymlamymla/

Eelneva aasta jooksul antud kursus - VEA projekt 2012-2013