Monday, January 19, 2015

UUED KURSUSED 2015.A. KEVADEL

MASINKURSUSE KOOLITUSED JÄTKUVAD!

Toimumise koht - TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Vilma maja
Kuna huvilisi on ja õpetada tahtmine on ka täitsa alles - siis teeme kevadel taas täiendkoolituse raames natuke masinkudumise koolitust.

Nüüdsest alates olen programmi jaganud kahte ossa - kursuslaste masinakogemus on olnud mõnevõrra erinev ja teema on samas väga mahukas. Kahte ossa jagamine on lihtsalt lahti seletatuna - põhiteadmised kõigepealt ja natuke keerukamad nipid-töövõtted hiljem.

Koolituse täpsemad andmed saab üle vaadata TÜ Viljandi kultuuriakadeemia kodulehelt -
http://www.kultuur.ut.ee/et/masinkudumine-algajatele
http://www.kultuur.ut.ee/et/masinkudumine-edasijoudnuteleKURSUSLASTE OPTIMAALNE ARV – 6, ÜLE SELLE EI JÕUA INDIVIDUAALSELT TEGELEDA.
Kursuslased võivad tulla kursusele ka oma masinaga – sellest eelnevalt teada andes.
Kursuste hinna sisse kuulub ka kasutatav lõng.

ALGAJATELE -
 • masinatest ja lõngadest
 • sissejuhatus ja tehnikate lühitutvustus ülevaatlikult
 • elementaarsed töövõtted - masina tööpõhimõte, kelgu töö, lihtsad pealeloomised-mahavõtmised, lihtne parempidine pind
 • lihtsad servad, kasvatamine-kahandamine, õhksilmade kasutamine
 • osalise kudumise tööpõhimõte ja esmased kasutuskohad
 • kaardimustri kasutamine 
 • töövõtete kombineerimine üheplaadimasinal (kaelus, õlad, mustrid, erinevad pinnad)
 • elementaarsed viimistlustehnikad - kettelkant
 • kõige lihtsamad sokid - ruudusokk ja sallisokk
 • kursuse lõplik teemade hulk selgub töö käigus ja sõltub grupi üldisest tasemest

EDASIJÕUDNUTELE - selle grupiga liitumine eeldab kas algajate osa läbimist  või mõningast masinkudumise kogemust. Edasijõudnute grupi tundide sisu algab sealt, kus lõpeb algajate kursus. Kuna erinevad grupid on olnud väga erineva jõudlusega, siis täpselt ei tahaks seda paika panna. Aga kogu kursuse programmi tahaks läbi võtta edasijõudnute kusruse lõpuks.

KURSUSTE PROGRAMM ON MUL KA SIIN DETAILSELT LAHTI KIRJUTATUD - 
SIIN ON KOOS NII ALG- KUI EDASIJÕUDNUTE OSA.
 

1.MOODUL – tehnikad üheplaadimasinal

ÜLESLOOMISED JA LIHTSAD SERVAD – CA 3 TUNDI
 1. kammiga ülesloomine
 2. ülesloomine heegeldamismeetodil
 3. pealekudumine  – ainult Silver Reed masinaga
 4. mähkimistehnika
 5. ülesloomine kasutades koos nii rämpslõnga kui libelõnga koos mähkimistehnikaga
 6. LIHTNE SERV RÄMPSLÕNGA JA ABILÕNGA ABIL PUHTAKS KEERATUNA
 7. SELLE VARIATSIOON - SÄMPSERV JA PITSILINE SERV
 8. rea märkimine lihtsa serva tegemisel

MAHAKUDUMISED JA LÕPETAMISED – CA 3 TUNDI
 1. nõelalekorjamine
 2. mahaõmblemine abi- ja rämpslõnga abil
 3. mahaõmblemise töövõte ilma abilõngadeta -
 4. mahaheegeldamine - see "kiuslik" meetod, kus kasutatakse nõelte vahelisi metallposte, et toode kohe masina küljest ei eralduks -
 5. mahaheegeldamise erinevad meetodid (`patsikesega`, ümber posti, lihsad variandid jm.)
 6. mahakudumine 1-otsa töövahendi abil ehk üks tunnis üle vaadatud tehnikatest


  KAHANDAMISED-KASVATAMISED – CA 3 TUNDI
 1. lihtne kahadamine
 2. 2otsa sujuv kahandamine
 3. mähkimismeetodil või heegeldusmeetodil kasvatamine
 4. õhksilm
 5. vikeldusega juurdeandmine
 6. vikeldusega kahandamine
 7. eelnevaid meetodeid kombineerides – erinevad kasvatamised-kahandamised (erinevad vikkel-tõsted, erineva laiusega vikkel-tiibud)TÖÖ PAREMPIDISE PINNAGACA 4-5 TUNDI
1.lihtne parempidine pind - erinevate jämedustega lõngadega, erineva lõngapingega, erinevate masinatega – katsetada erinevaid tihedusi ja lõngu
2.silmade horisontaalsed tõsted - õhksilmad ja ažuurne muster (variandid erineva lõngaga) - vikeldamist meenutavad tehnikad, palmikud, lihtsad pitsimustrid

3.vertikaalsete tõstetega tehnikad parempidisele pinnale - lihtsa serva laadsed reljeefsed triibud, erinevad reljeefsed laine- ja mulli-pinnad

4.Kasvatamised-kahandamised üle kogu pinna (krookerida pinnal - kogu rea silmamise ja abilõnga kasutamise meetodil)


KAELUS – CA 3TUNDI
 1. masina külge silmatud sämpserv ja selle dekoor,
 2. lihtsa kaeluse keteldamise variandid (vasemalt ja paremalt poolt)
 3. eraldi kootud kandiribad - Idiots dream jm.


OSALISE KUDUMISE TEHNIKAD- minimaalselt CA 10-14 TUNDI, ilmselt läheb rohkem kui kõik väga põhjalikult läbi teha
 1. tüki sujuv suurendamine juurdeandmistega üle kogu pinna (n.n. baretipõhi või keerduv žaboo),
 2. godee-tükkide mustrisse kudumine või mitme lõnga kasutamine selle töö juures
 3. õlgade eraldikudumine,
 4. taskukott,
 5. liistuga tasku, klapiga tasku
 6. reljeefne mini-taskukoti-laadne pinnakaunistus
 7. nööbiliist ja nööpauk piki kudet
 8. nööbiliist ja nööpauk risti kudet
 9. osalise kudumise tuletused - vertikaalne ja diagonaalne palmik
 10. servapalmik
 11. kästitsi ettelükatud tuck-tehnika
 12. intarsia - katsetada väikese lihtsa motiivina
 13. nupp - proovida erinevaid lõngu ja suurusi - 5-silma-nupp ja 7-silma-nupp
 14. Lopsaka palmiku tehnika
 15. Soki kand ja sellega seoses – lihtsad sokid – sallisokk ja ruudusokk


NB!!!!! Siit edasi on oluline omada kaardimustri kudumise võimalust ja soonikuplaati.


2.MOODUL – KAHEPLAADITEHNIKAD


KAARDIMUSTRI KASUTAMINE – CA 3 TUNDI

Kuidas teha oma mustrikaarti ehk perfot - vahendid, võimalused
 1. kaardimustri kudumine - mõlemal masinal, stop-nupp, pidurdus- ja standardmuster - fair-isle muster (lihtne 2-värviline ornament)
 2. kaardimustri erinevad variatsioonid - tuck, skip, weaving, ... 
 3. Pitsikelgu kasutamine ja pitsikaardi eripärad.


SOONIKUPLAADI TEHNIKAD – CA 5 TUNDI
 1. parempidise koe soonikudetailid ja silmuste ülekandmine ühelt plaadilt teisele (kuidas suure pinna sisse tükiti soonikut kududa või soonikulaadseid kaunistusvõtteid teha)
 2. sooniku ülesloomine kaheplaadi-masinal
 3. erinevad soonikud - 1/1, 2/2, 5/5, täisplaadisoonik jne.
 4. ringkude (avatud ja avamata küljega)
 5. plisseer jm.põnevad sooniku variandid

SOKID-KINDAD – CA 5 TUNDI

1.Sokkide-kinnaste vormistamine ringkoes
2.Soki kudumise variandid - ringkoe-sokk, varvik
3.Kindakudumise variandid - labak ja sõrmik


VIIMISTLUSTEHNIKAD

1.Kettelkant
2.tuck-kandid
3.voodri kudumine
4.kokkuõmblemistehnikad – Kirchener, peitpiste, tihe peitpiste, kettelpiste
5.detailide ühendamine kudumismasinal – pika märkamatu reana, dekoratiivse detailiga vms.
5.vormiaurutamine
6.kudumi kokkuõmblemine masinaga

TOOTEARENDUS

1.Toote kavandamine – lõnga valik, lõike planeerimine, koetiheduse määramine, tööproovide tegemine, tööproovide järgi lõikesse arvutamine


DESIGNAKNIT JA ARVUTIGA INTEGREERITUD KUDUMISMASINAD – see on teema kolmanda vaatuse jaoks - ehk neile, kes valdavad perfektselt kõiki käsitsi manipuleeritavadid masinkudumise tehnikaid ja saavad edasijõudnu tasemel aru masinate tööpõhimõttest.
Selle teema jaoks planeerin eraldi kursust, sest vahendid ja vajadused erinevad eelnevast.
UUS -

TÖÖTOA VARIANT– LÜHIKE ÜLEVAADE SELLEST, KUIDAS MASIN TÖÖTAB JA SAAB VAADATA MÕNE ESEME VALMIMIST – NII PAARI TUNNI JOOKSUL. ETTEKUJUTUSE SAAMISEKS.

 • Või siis töötoa variant, kus näidatakse järjest ette kursusel olevaid tehnikaid – jällegi ülevaate saamiseks masinkudumise võimalustest.
 • Töötoa variantide puhul on huviline-kursuslane lihtsalt vaatleja rollis – paari tunniga ei saa oodata enamat.
 • Seda lühikest tutvustust saaks pakkuda huviliste grupile, kes tahaks üldiselt ja ülevaatlikult asjast aimu saada. Praktilisi oskusi selle aja jooksul koolitaja jagada ei jõua.

  Töötoas jutuks tulevad teemad võib alati eelnevalt huvigrupiga täpsustada - kas räägime masinatest, tehnikatest, lõngadest või veel millestki, mis konkreetset huvi pakub.